Gå tilbake til:
Du er her:

Aktivitetskortet er for barn og unge i alderen 0-17 år fra familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller er tilknyttet Introduksjonssenteret for flyktninger. Kortet gir brukeren og en person i følge gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Bergen. 

For informasjon om hvilke tilbud som gjelder, se nettsiden: www.barnibyen.no/aktivitetskortet eller  facebooksiden.

Kriterier og vilkår

Barn og unge fra familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller er tilknyttet Introduksjonssenteret for flyktninger, er målgruppe for aktivitetskortet. Kortene distribueres gjennom NAV og Introduksjonssenteret for flyktninger.

Aktivitetskortet er personlig og knyttet til brukerens navn. Tapte kort erstattes kun etter skriftlig søknad til det lokale NAV-kontoret.

For gruppen barn vil kortet gi adgang for ett barn og én foresatt, mens det for ungdommer vil gi mulighet til å ta med én venn eller foresatt.

Har du spørsmål om eller problemer knyttet til bruken av kortet, henvend deg til Enhet for kulturformidling og deltakelse.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

NAV og Introduksjonssenteret for flyktninger sender eller deler ut aktivitetskort til barn og unge i målgruppen. Et kort gjelder for en periode på inntil et halvt år. Ved hver ny gyldighetsperiode for aktivitetskortet, distribueres nye kort til målgruppen. Du kan ikke søke om å få kortet.

For spørsmål om distribusjon av aktivitetskortet, kontakt ditt lokale NAV kontor eller Introduksjonssenteret for flyktninger.