Gå tilbake til:
Du er her:

I skolens sommerferie arrangerer Bergen kommune ferieleir for ungdommer med utviklingshemming ved Hålandsdalens leirskole på Holdhus i Fusa. Hensikten med leiren er å gi elevene et ferieopphold med sommeraktiviteter under trygge forhold, samt mulighet til å treffe nye venner.

Deltakerne må dele rom med andre elever.

Ferieleiren arrangers mandag 26. juni - fredag 7. juli 2017

Pris

Ferieleiren koster kr. 2.860,- for 12 dager (11 døgn). Elevene skal ikke ha med seg lommepenger.

Kriterier og vilkår

Ferieleiren er for elever på 8. - 10. klassetrinn og 17-åringer bosatt i Bergen kommune, og som har samtykket til å motta informasjon om Bergen kommunes fritids- og ferietilbud tilrettelagt for utviklingshemmede. Det må i tillegg foreligge gyldig diagnose på utviklingshemming i kommunens helseregister.

Følgende gjelder:

  • Hålandsdalen leirskole engasjerer alle lederne på leiren selv

  • Lederne er unge studenter uten spesifikke fagkunnskaper

  • Som følge av dette vil ingen fagpersoner være tilstede for å ivareta elever som må ha fagpersonale for å kunne reise, enten dette gjelder medisinske, atferdsmessige eller pleiemessige forhold

  • Det er ikke våken nattevakt på leiren.

  • Lederne sover på andre rom, men likevel i nærheten av elevene

  • Leiren passer best for elever som kan dele leder og rom med andre elever

Om søknadsprosessen

Aktuelle ungdommer får tilsendt informasjon og påmeldingsskjem direkte i sin postkasse månedskiftet februar/mars.

Søknadsfrist

Tirsdag 7. mars 2017

Lover og retningslinjer

Ferieleir er ingen rettighet, men et ekstra gode Bergen kommune tilbyr ungdommene.