Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune arrangerer feriereiser for voksne utviklingshemmede. Noen utviklingshemmede kan ikke delta på disse reisene fordi de har behov for tilsyn på natt og/eller behov for kjent eller fagkompetent ledsager. Kommunen tilbyr disse personene i stedet feriemidler.

Feriemidlene skal dekke deler av utgiftene den enkelte  har for ledsagere som er nødvendig for å kunne reise på ferie. Utgifter kan være inngangsbilletter, transporter, aktiviteter, overnattinger og måltider.

Feriemidlene kan ikke benyttes til å dekke lønnsutgifter.

Ønsker du å få vite om du kan søke om feriemidler, kontakt din botjeneste/kompetanseenhet.

Pris

Tjenesten er et tilskudd.

Kriterier og vilkår

Utfyllende informasjon og søknadsskjema for feriemidler sendes direkte i posten til voksne utviklingshemmede som kvalifisere til midlene. Det må foreligge skriftlig samtykket til at kommunen kan sende informasjon om kommunens fritids- og ferietilbud tilrettelagt for utviklingshemmede. I tillegg må den enkelte være registrert i kommunens helseregister med diagnosen utviklingshemming (vurdert av lege). 

De som kvalifiserer for feriemidler, kan søke fra det kalenderår de fyller 18 år. Tilskudd utbetales kun til utviklingshemmede som ikke kan delta på kommunens feriereiser.

Om søknadsprosessen

Botjenestene og kompetanseenhetene som yter tjenester til de utviklingshemmede, vurderer hvem som kvalifiserer for feriemidler (voksne som ikke kan delta på kommunens feriereiser).

Søknadsfrist

Informasjon om søknadsfrist for 2018 vil komme i løpet av april.

Saksbehandlingstid

Svar vil foreligge månedskiftet mai/juni.

Lover og retningslinjer

Feriemidler er ingen rettighet.