Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilrettelegger for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud for mennesker med utviklingshemming. Vi tilbyr aktiviteter innen ulike kulturuttrykk, som musikk, dans, teater med mer, i tillegg til sosiale møteplasser som fritidsklubber og kreative verksteder. Det arrangeres også større mønstringer og arrangement årlig.

Vi tilbyr ulike aktiviteter både i sentrum og i bydelene, med utgangspunkt i prinsippet om at målgruppen, på lik linje med resten av byens innbyggere, skal ha tilgang til kulturaktiviteter i sitt nærmiljø.

Bergen kommune markedsfører kulturtilbud hovedsakelig gjennom Kommunetorget i Bergen Tidende og i Infoposten;  - et månedlig magasin med informasjon om kultur- og idrettstilbud tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

 

Samarbeidspartnere:
Idrettsservice 
Bergen kulturskole
Frivillige lag og organisasjoner
Enkeltpersoner

 

Se også tilrettelagte idrettsaktiviteter:
Idrettsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming

 

Søk tilskudd
Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming

 

 

 

Pris

Pris varierer etter type tilbud. Noen tilbud har egenandel, mens andre tilbyr gratis inngang.