Gå tilbake til:
Du er her:
Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og ungdom selv kan sende søknad om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

Kriterier og vilkår

Bystyret har i møte 28.3.2011 i bystyresak 60-11: Evaluering av nærmiljøpakke - åpen skole vedtatt følgende kriterier for tildeling av midler til ettermiddagsaktiviteter:

  • Aktiviteter på skoleanlegg i områder med utfordringer med hensyn til levevilkår.
  • Aktiviteter på skoleanlegg hvor det er en høy andel minoritetsspråklige.
  • Aktiviteter på skoleanlegg i områder med lav grad av organisert aktivitet og fritidstilbud.
  • Øvrige skoler vil deretter bli vurdert. 

Aktivitetene forutsetter tilstedeværelse av ansvarlige voksne som kan være tilretteleggere og bistå brukerne etter behov.

Skoler, FAU, frivillige og ungdom kan sende inn felles søknad og samarbeide der dette er naturlig, for eksempel om aktivitetstilbud rettet mot bestemte målgrupper i et geografisk område.

Om søknadsprosessen

Fyll ut søknadsskjemaet. Alle felter i skjemaet må fylles ut for at midler skal utbetales. Legg ved en enkel kostnads- og budsjettoppstilling og eventuelt utfyllende skriv med begrunnelse i forhold til kriterier.

Merk søknaden med BKsak-nummer: 201535641 

Søknadsfrist

20. mars 2016

Søknad sendes til

Søknadsskjema sendes som vedlegg på e-post til: Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter