Gå tilbake til:
Du er her:

Tilbud om sommerleir for elever i 2. til 7. klassetrinn

Sommerleir for skoleelever

Bergen kommune arrangerer sommerleirer for skoleelever fra 2. til 7. klassetrinn.

Sommerleirene er feriopphold utenfor byen. Det tilrettelegges sommeraktiviteter under trygge opphold, med voksne ansvarlig ledere tilstede hele døgnet. Hensikten med sommerleirene er å gi elever uten mulighet til å reise ut av byen i skoleferien, en god og trygg ferieopplevelse.

Tilbudet gjelder også elever som har stort behov for å komme seg vekk fra sitt nærmiljø for en periode.

Leirene er i Hordaland. Kun 3 påfølgende klassetrinn deltar på samme leir. Vanligvis 2. - 4 .klassetrinn på samme leir, og 5. - 7. klassetrinn på samme leir. Det er mellom 30 og 40 elever på hver leir.

1. periode 2019 : mandag 24. juni til fredag 5. juli

2. periode 2019 : mandag 8. juli til fredag 19. juli

3. periode 2019 : mandag 22. juli til fredag 2. august

Pris

Sommerleirene er gratis.

Kriterier og vilkår

  • De som tildeles plass må ha bostedsadresse i Bergen
  • Det er en forutsetning at  pårørende eller foreldre er  i Bergen når leirene pågår i tilfelle eleven blir syk eller mistrives og må sendes hjem
  • Når det tildeles plass på sommerleir, vil kommunen forbeholder seg muligheten til å velge tidspunkt og sted for den enkelte

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist: onsdag 8. mai.

Søknadsskjema får du på din skole.

Lover og retningslinjer

Sommerleir er ingen lovpålagt kommunal oppgave, men ett ekstra gode Bergen kommune tilbyr aktulle elever.

Sommerleir for skoleelever