Gå tilbake til:
Du er her:

I skolens sommerferie arrangerer Bergen kommune sommerleirer for elever med funksjonshemming, utviklingshemming eller lære- og lesevansker ved Hålandsdalens leirskole på Holdhus i Fusa. Det er et mål at alle søkere som fyller kriteriene, skal få tilbud om plass. Hensikten med leiren er å gi elevene et ferieopphold med sommeraktiviteter under trygge forhold, samt mulighet til å treffe nye venner.

Deltakerne må dele rom med andre elever.

Sommerleir for elever på 2. - 7. klassetrinn er mandag 5. august - torsdag 15. august 2019.

Sommerleir mandag 8. juli - fredag 19. juli 2019 er åpen både for elever i barneskolen og elever i ungdomsskolen. 

Sommerleir for elever på 8. - 10. klassetrinn er mandag 24. juni - fredag 5. juli 2019.

Pris

Sommerleiren er gratis. Elevene skal ikke ha med seg lommepenger.

Kriterier og vilkår

Sommerleiren er for elever på 2. - 10. klassetrinn som er bosatt i Bergen kommune. Elever i 1. klasse kan ikke søke på Bergen kommunes sommerleire.

Følgende gjelder:

  • Hålandsdalen leirskole engasjerer alle lederne på leirene selv
  • Lederne er unge studenter uten spesifikke fagkunnskaper
  • Som følge av dette vil ingen fagpersoner være tilstede for å ivareta elever som må ha fagpersonale for å kunne reise, enten dette gjelder medisinske, adferdsmessige eller pleiemessige forhold
  • Det er ikke våken nattevakt på leirene.
  • Lederne sover på andre rom, men likevel i nærheten av elevene
  • Leirene passer best for elever som kan dele leder og rom med andre elever

Om søknadsprosessen

Informasjon og søknads-/påmeldingsskjema :

  • Informasjon og søknadsskjema fås på elevens skole

Søknadsfrist

Fredag 22. februar 2019

Søknad sendes til

Søknader skal leveres eller sendes til elevens skole.

Lover og retningslinjer

Sommerleir er ingen rettighet, men ett ekstra gode Bergen kommune tilbyr.