Gå tilbake til:
Du er her:

Frivillighetsentraler og eldresentre

Frivilligsentraler og seniorsentre

Frivilligsentraler skal være en lokalt forankret møteplass. Frivilligsentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til den. De frivilliges innsats er bærebjelken i det arbeidet frivilligsentralene gjør. Sentralene skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, organisasjoner og det offentlige. Et mangfoldig aktivitetstilbud tar utgangspunkt i lokale behov og forutsetninger.

Det er kulturkontorene som har ansvaret for frivilligsentraler i bydelene.

Kommunen eier i dag tre frivilligsentraler:
Åsane frivilligsentral
Ytrebygda frivilligsentral
Laksevåg frivilligsentral

Det finnes også en rekke private frivilligsentraler:
- Arna frivilligsentral
- Grønn frivilligsentral Landås
- Løvstakken frivilligsentral
- Salem Nærmiljøsenter
- Sandviksboder kystkultursenter
- Sesam frivilligsentral
- Vitalitetssenteret frivilligsentral
 

Seniorsentre
I tillegg til frivilligsentralene, er det flere eldre- og seniorsentre. Kommunen eier Danckert Krohn seniorsenter og Laksevåg eldresenter. Seniorsentrene er viktige møteplasser for folk som har levd en stund. Her kan man ta del i ulike aktiviteter og få servert hjemmelaget mat.
Det er også private seniorsentre i Bergen:
- Arna eldresenter
- Sandviken seniorsenter
- Solheimslien seniorsenter
- Landåstorget Seniorsenter
- Nesttun eldresenter 
 

Pris

Aktiviteter i regi av frivilligsentraler skal i utgangspunktet være gratis, med unntak av eventuelle direkte utlegg. 

Frivilligsentraler og seniorsentre