Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune ønsker å legge til rette for aktiviteter i Bergens byrom, som torg, parker og friområder. Bymiljøetaten leier derfor ut kommunale byrom som du kan søke om å bruke til ditt arrangement.

Vi har en egen arrangementsguide som er et hjelpemiddel for deg som ønsker å leie et byrom. I denne får du blant annet utfyllende informasjon om søknadsprosessen og en nyttig sjekkliste. Vi har også en oversikt over ofte stilte spørsmål, som kan være nyttig for deg som søker. 

Det er mange områder som du kan søke om å leie. Listen under viser de mest populære stedene for arrangementer. Om du ønsker å leie et annet byrom, kan du spesifisere dette i søknaden.

Mest populære byrom til leie er:

 • Biblioteksplassen
 • Bryggens forareal
 • Byfjellene
 • Fana Amfi
 • Festplassen
 • Musikkpaviljongen
 • Møllendal allmenning
 • Nesttun Torg
 • Nordnesparken
 • Nygårdsparken
 • Teaterparken
 • Torgallmenningen
 • Tårnplass
 • Vågsallmenningen

Du kan lese om de ulike byrommene i arrangementsguiden.

Pris

Se prisliste for utleie i arrangementsguide. Du betaler også for dager som går med til rigging og demontering.

Kriterier og vilkår

Før arrangementer kan gjennomføres, må søknad på forhånd være sendt inn, og tillatelse gitt av Bymiljøetaten.

Enkeltpersoner og andre juridiske personer (selskaper, foreninger, lag med mer) kan søke om tillatelse til å leie kommunal grunn til arrangementer og lignende.

Vi leier ikke ut byrommene til arrangementer av sterk privat karakter, som feiring av åremålsdager og utdrikningslag.

Om søknadsprosessen

Du søker om leie av offentlige byrom via et elektronisk søknadsskjema. Dette skal gjøre så tidlig som mulig i forkant av arrangementet. Følg linken til skjema og logg deg inn. Søker du for en organisasjon velger du dette i søknadsskjemaet etter at du har logget deg inn.

Fyll inn søknaden, beskriv arrangementet og legg ved alle relevante vedlegg. Mangler nødvendige vedlegg vil saksbehandling ta lenger tid. En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknad
 • målsatt kartskisse som viser hvor innretninger og utstyr skal stå
 • eventuelle bilder av innretninger og utstyr
 • branndokumentasjon
 • plan for sikkerhet (ved større arrangementer)

Husk at du også må melde fra til brannvesenet og politiet. Skal det serveres mat og/eller alkohol i forbindelse med arrangementet gjelder bestemmelser fra Mattilsynet og Kontor for skjenkesaker.

For nærmere beskrivelse av søknadsprosessen og vedleggene se arrangementsguiden.  

Søknadsfrist

Før du søker om å leie, må du definere hvilken type arrangement du søker tillatelse til.  Søknadsfrister for leie av byrom er:

 • for stand og mindre kulturarrangement er søknadsfristen 10 virkedager i forkant av arrangementet
 • for marked er søknadsfristen satt til fire uker i forkant av arrangementet  
 • planlegger du et stort arrangement som kan samle mange mennesker/skjenking av alkohol/stenging av gater, må du søke om tillatelse seks til åtte uker før arrangementet

Saksbehandlingstid

Fullstendige søknader behandles forløpende. Saksbehandlingstid varierer med sesong og noe i forhold til type arrangement. Dersom arrangementet krever politisk behandling og/eller stenging av trafikkarealer, tar saksbehandlingen lengre tid. I slike tilfeller kan det være behov for forhåndsmøter med deg som utleier.

Klagemulighet

Du kan ikke klage på avgjørelser om bruk av kommunale byrom. Du kan imidlertid klage på vedtak om utestenging til klagenemden i Bergen kommune.  

Dersom retningslinjer, avtaler eller pålegg ikke følges, kan ansvarlig fagetat v/Bergen kommune vedta at leietaker utelukkes fra leie av kommunal grunn.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.