Gå tilbake til:
Du er her:
Kulturskolen: Søknad om elevplass

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud for elever i grunnskolen og videregående skole. Vi har tilbud innen musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. 
Les mer om de enkelte fag og tilbud på kulturskolens hjemmeside 

Tilbud finnes i alle bydeler. Se hvilken undervisning som foregår hvor.

Skoleåret følger Bergen kommunes veiledende skolerute. Første uken er det informasjonsmøter for elever og foreldre. Undervisningen avsluttes uken før grunnskolens sommerferie. Det er foreldrekonferanser hvert år; som regel i november.

1. april er søknadsfrist til hovedopptaket for plasser fra august (1. februar for fordypning). Du kan også søke når som helst i året ellers, og du kommer da på venteliste. Du kan også begynne undervisning i løpet av skoleåret dersom det blir ledig plass. 
Se oversikten over de plassene som er ledige nå

Pris

Friplass
Skolen tilbyr friplass for barn i familier med lav inntekt og for de som har fått innvilget Aktivitetskortet fra kommunen.
Les mer om søknad om friplass og permisjon

Prisoversikt
Faktura sendes to ganger i året.

Om søknadsprosessen

Du vil få bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt og registrert. Søkere som får tildelt elevplass i hovedopptaket, mottar melding om dette på e-post innen utgangen av juni. Ønsker du plassen, trenger vi ingen melding. Da er plassen mottatt og vil bli fakturert midt i semesteret. Hvis du ikke ønsker plassen, må du gi beskjed om det på e-post eller telefon innen 8 dager.

Venteliste
Søkere som ikke hører noe innen utgangen av juni, blir satt på venteliste. Du blir også satt på venteliste hvis du søker etter hovedfristen 1. april. Står du på venteliste og ikke får plass i løpet av skoleåret, må du fornye søknaden (re-registrere) innen 1. april neste år (1. februar for fordypning). Du vil få en e-post om dette i begynnelsen av mars. 

Fornye (re-registrere) elevplassen
For å beholde elevplassen din, må du re-registrere deg hvert år. I begynnelsen av mars vil du få en e-post med lenken du skal bruke for å fornye plassen. Frist for re-registrering er 1. april (1. februar for fordypning). 

Bindingstid
Elev og foresatte binder seg for et halvt skoleår om gangen. Teater har bindingstid på et helt skoleår. Hvis du ikke takker nei til tilbudt plass innen 8 dager, er plassen akseptert og du må betale. Re-registring (fornying) av plass er også bindende og plassen må betales.

Utmelding i løpet av skoleåret
Det er mulig å melde seg ut innen 1. desember med virkning fra nyttår.

Søknadsfrist

1. april (1. februar for fordypning)

Saksbehandling

Kriterier for opptak

  • Ventelisteansiennitet: Antall år på venteliste til det aktuelle fag.
  • Alder: Til individuelle disipliner, vil søkers alder ha betydning. Ved lik ansiennitet, får eldre (innen grunnskolealder) plass før yngre. I gruppeaktivitet kan det derimot være slik at elever i en viss alder og/eller på et bestemt ferdighetsnivå settes sammen.
  • Bydel: Elever fra alle bydeler skal være noenlunde likt representert i kulturskolen.
  • Loddtrekning: Opptak på fiolin og cello for 6-åringer, Suzuki fiolin og lignende spesielle fag, skjer ved loddtrekning.
  • Elevplasser kan ikke "gå i arv" eller overtas av søsken.

Vennligst også merk:
Bergen kulturskole må ta mange sammensatte hensyn for å få sine timeplaner til å gå opp. Elevene får tildelt plass og tidspunkter for sin undervisning. Vi ber om forståelse for at det er vanskelig å endre dette.

Lover og retningslinjer

Søknader om opptak i musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Personopplysninger
Kulturskolen registrerer opplysninger om søker og foresatte. Formålet er administrasjon, opptak og fakturering. Personopplysningene blir behandlet i henhold til personopplysningsloven. For spørsmål omkring dette kan du kontakte kulturskolens rektor.

Lover

Kulturskolen: Søknad om elevplass