Gå tilbake til:
Du er her:

Friplass:
Familier som har lav inntekt kan søke om friplass. Friplass tildeles etter søknad etter at elevplass er tildelt. Kriterier for friplass er dokumentert i form av siste skatteoppgjør som viser skattbar familieinntekt under et bestemt nivå. Sjekk prisdokumentet under "Pris" for å finne inntektsnivået dette året. 
Søknadsfrist er 15. september det skoleåret søknaden gjelder. Man må først ha skoleplass før man kan søke om friplass.

Barn i familier som har fått innvilget Aktivitetskortet fra kommunen, kan søke friplass og vedlegge kopi av Aktivitetskortet som dokumentasjon til søknaden. For å søke friplass må man først ha søkt om og fått tildelt elevplass ved kulturskolen. Aktivitetskortet gir ikke prioritering på ventelisten. Aktivitetskortet kan skannes og lastes opp som vedlegg til søknad eventuelt ettersendes på e-post. Eller det kan forevises i resepsjonen så kan vi ta kopi av det.

Søknad om permisjon for eleven:
Innvilget permisjon betyr gyldig fravær og betalingsfritak i permisjonstiden hvis den overskrider 2 måneder. Samtidig innebærer det rett til elevplass etter permisjonen. Kulturskolen kan ikke garantere elevplass hos same lærer og samme dag som før permisjonen.

Kriterier for permisjon: Det er bare spesielle forhold som gir grunnlag for permisjon; sykdom, sykdom i familien, lengre reiser, midlertidig flytting, studieopphold andre steder, uforutsett familiær situasjon m.m.

Innen 1. april i permisjonsåret, må eleven re-registrere seg i elevgrammet SpeedAdmin hvis han/hun vil komme tilbake fra august. Evt svare NEI på re-registreringen hvis han/hun vil slutte. Er det aktuelt med forlenget permisjon, må eleven re-registrere seg samt sende ny søknad om permisjon.

Lenke til Bergen kulturskoles hjemmeside

Pris

Egenandelene for de ulike tilbudene og tjenestene fra Bergen kulturskole kan ses i lenken under her. Det samme med inntektsgrensen for å kunne søke friplass.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes elektronisk på skjema knyttet til denne tjenestebeskrivelsen (blå pil over her).

Søknadsfrist

Friplass: Søknadsfrist er 15. september det skoleåret søknaden gjelder. Man må først ha skoleplass før man kan søke om friplass.

Permisjon: Frist 1. april for påfølgende høstsemesteret og 1. desember for påfølgende vårsemester; i den grad man er blitt klar over behovet for permisjon. Utover det kan det søker kontinuerlig, men vi ber om at det søkes straks man er blitt klar over behover for permisjon.