Gå tilbake til:
Du er her:

Dirigenter og instruktører til kor, korps og orkester med mer

Lag som mottar tjenester må være registrert i Brønnøysundregistrene.

I all markedsføring av lagets virksomhet som plakater og konsertprogram, skal det fremgå at undervisningen gis av Bergen kulturskole.

Laget må søke på elektronisk skjema innen 1. april. Virksomhetsplan/årsplan eller tilsvarende må vedlegges søknad eller ettersendes.

Kulturskolen gir subsidierte  dirigenttjenester til frivillige lag og organisasjoner til bruk i gruppeaktiviteter. Subsidierte tjenester kan ikke brukes til utvidelse av kulturskolens  individuell-/instrumental-/sangundervisning.  Samarbeidet bygger på virksomhetsplanen som viser det timetall som skal brukes til undervisning, seminarer og konserter/forestillinger og annen pedagogisk virksomhet.

Lagets medlemmer må som hovedregel ha kontinuerlig instrumental opplæring i regi av kulturskole og/eller skolekorps.

Målgruppe
Skolekor, skolekorps, skoleorkestre og andre frivillige organisasjoner for barn og ungdom.

Kulturskolen tilbyr dirigenter og instruktører til skolekor, skolekorps, skoleorkestre og andre frivillige organisasjoner. Lagene som mottar slike tjenester betaler en egenandel tilsvarende ca 50 % av kostnad. Dessverre er det for tiden ikke nok timer til alle organisasjoner som søker.

Lenke til kulturskolens hjemmeside: http://www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Les hva som står på hjemmesiden for lag og organisasjoner som vil søke om dirigenttjenester

 

Pris

Laget forpliktes til halvårlig innbetaling av egenandel som utgjør ca 50 % av tarifflønn, arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter ellers.

Kriterier og vilkår

Søknader om tildeling av dirigenttjenester behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.
 

Om søknadsprosessen

Alle lag som har søkt, mottar brev om at søknaden er mottatt og registrert.
De som tildeles ressurser i hovedopptaket, mottar skriftlig melding om dette innen utgangen av juni. En bindende avtale, som blir tilsendt, må signeres og returneres.
De lag som ikke hører noe innen utgangen av juni måned, settes på venteliste. Lag på ventelisten må fornye søknaden innen 1. april neste år.

Lag med avtale som ønsker å fortsette til neste skoleår må også søke på vanlig måte innen 1. april.