Gå tilbake til:
Du er her:

Skoler/SFO, barnehager og andre institusjoner kan søke kulturskolen om undervisningstjenester samt rådgivning og bistand i kunstfaglige prosjekter.

Kulturkarusell
Kulturkarusell er blitt hovedsamarbeidet mellom SFO og kulturskolen. Alle skoler/SFO i Bergen kan nå søke om Kulturkarusell; gjeldende fra januar/vinter 2019. Kulturkarusell er et flerfaglig, kunstfaglig og forpliktende samarbeid med SFO i Bergen, utviklet og driftet av Bergen kulturskole.  Kulturkarusell bygger på medeierskap og ansvarsdeling mellom deltakerne, der alle parter setter av tid til utviklingsarbeid i tillegg til aktivitetstiden med elevene. Dette kan være evalueringssamtaler, deltakelse på kickoffseminar og evalueringsmøter. Kulturkarusell blir på denne måten et kontinuerlig kompetansehevingsarbeid. Det forventes at deltakende SFO-tilsatte/ SFO-leder informerer og sprer sine erfaringer til kollegiet slik at erfaringer får overføringsverdi for hele SFO. Tilbudet er gratis for SFO.

Les mer om Kulturkarusell på vår nettside 

Musikkterapi
Senter for musikkterapi er et kompetansesenter som tilbyr musikkterapitjenester til barnehager, skoler, dagsentertjenesten, bofelleskap og andre interesserte aktører samt kurs, veiledning og undervisning i bruk av musikk og musikkaktiviteter i tilknytning til mennesker med spesielle utfordringer. 

Les mer om Musikkterapi på vår nettside

Søknad om andre ønskede undervisningstjenester formuleres i søknaden.

Målgruppe
Elever i skole/SFO, barnehager og andre institusjoner og brukere/beboere på institusjoner.

Tilbake til forside Bergen kulturskole

 

Pris

Kulturkarusell: Gratis

Musikkterapi: Kostpris.

Hovedregel der skolen/SFO/barnehagen/institusjonen kjøper undervisningstjenester hos kulturskolen: Kostpris.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

Kulturkarusell for tilbudet januar/vinter 2019: 10. september 2018

Alt annet og ellers: 1. april hvert år.

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen kulturskole

Vis i kart

Besøksadresse:
Strømgaten 19 - Vi holder åpent fra 08:15 til 15:15.

Telefonen betjenes fra 08:15 til 15:15.

Beslektede tjenester