Gå tilbake til:
Du er her:

Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) tilrettelegger kunst- og kulturtiltak for målgruppen: mennesker med psykiske helseplager.

Deltakerne definerer seg selv inn i målgruppen og kan være tilknyttet institusjon, bo i bofellesskap, eller bo i egen bolig.

KKPH har som overordnet mål å fokusere på deltakernes interesser, muligheter og talent.

Plan for Kunst, kultur og psykisk helse 2010 - 2014 legger vekt på videreutvikling av kurs- og aktivitetstilbud innen ulike kunstarter. Målet er å gi mennesker med psykiske helseplager mulighet til å oppleve Bergens mangfoldige kulturliv, og til selv å være aktive deltakere i skapende prosesser. Et sentralt mål er også å involvere profesjonelle utøvere (kunstnere, forfattere, musikere m.fl.), i arbeid for, og sammen med, mennesker med psykiske helseplager. KKPH retter seg spesielt mot dem som av ulike årsaker har utfordringer med å oppsøke, eller delta i, ordinære kulturtilbud.

Plan for Kunst, kultur og psykisk helse er nasjonalt nyskapende. Det er kun Bergen kommune som har skrevet en helhetlig plan for kunst- og kulturtilbud til denne målgruppen i Norge.

Kunst, kultur og psykisk helse tilbyr kurs, workshop og aktiviteter i kommunale kulturlokaler, i kursholders verksted/studio eller i andre egnede lokaler.  

Det arrangeres også kurs, konserter, forestillinger og kulturarrangement i bydelene, på kommunale aktivitetshus/dagsentra for målgruppen.

KKPH utgir tidsskriftet Kraftverk, med dikt og kortprosa to ganger årlig. I tillegg utgis billedkatalogen Kraftverk annethvert år, i en felles trykt utgave med tidsskriftet. KKPH nettgalleri viser utstillinger og musikk på nett utgis med ujevne mellomrom. 

Kunst, kultur og psykisk helse har egne nettsider www.kkph.no

Kunst, kultur og psykisk helse er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for klima, kultur og næring og Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing.

Pris

Prisen for deltakelse på kurs, workshops og enkelte arrangement varierer. Les mer

Kriterier og vilkår

Kurs og workshops er antallsbegrenset og krever påmelding. Bidrag til tidsskrift, billedkatalog og musikk på nett vurderes av ulike redaksjoner. Søknad om utstillingsplass på KKPH nettgalleri vurderes av kurator og gallerist.

Om søknadsprosessen

Kurs og workshops er antallsbegrenset og krever påmelding.

For påmelding til kurs, se www.kkph.no

Potensielle deltagere kan be om å komme på Kunst, kultur og psykisk helse sin distribusjonsliste ved å sende en epost til kkph@bergen.kommune.no En vil da motta informasjon om kurstilbud og aktiviteter direkte til privat e-postadresse. All informasjon sendes som blindkopi, eventuell e-postadresse er kun synlig for avsender.  Deltagernes epostadresser er unntatt offentlighet etter Offentlighetsloven § 13 første ledd.

Søknadsfrist: Fortløpende

Spørsmål: Kontakt Kunst, kultur og psykisk helse på e-post: KKPH@bergen.kommune.no

Postadresse:
Neumanns gate 1
5015 BERGEN

Besøksadresse:
Neumanns gate 1
Vis i kart

Søknadsfrist

Fortløpende