Gå tilbake til:
Du er her:

Kraftverk

KKPH har som overordnet mål å fokusere på deltakernes ressurser og interesser, muligheter, engasjement og talent.

Plan for Kunst, kultur og psykisk helse 2010 - 2014 legger vekt på videreutvikling av tilbud innen ulike kunstarter. En sentral målsetting er å involvere profesjonelle kunstnere, musikere og instruktører med ulike faglig bakgrunn som instruktører for, og sammen med, mennesker med psykiske helseplager.

Kunnskap, kompetanseheving og informasjonsformidling samt ønsket om å legge til rette for inkludering av målgruppen i lokalt kulturliv er også viktig. Planen er et nasjonalt nyskapende arbeid da det tidligere ikke er laget en egen plan for et helhetlig kunst- og kulturtilbud til denne gruppen i Norge.

Kunst, kultur og psykisk helse tilrettelegger kurs og aktiviteter i egen regi og/eller i samarbeid med ulike aktører. Det arrangeres mellom 16 og 20 årlige kurs innen ulike kunstarter. Kursene tilbys i egnede kommunale kulturlokaler eller i kunstner/musikers egne verksteder/studio. Helgekurs med påfølgende konsert på offentlig arena tilbys en gang per år.

Det arrangeres også kurs, konserter, forestillinger og kulturarrangement i bydelene i samarbeid med kommunale aktivitetshus(dagsentra).

KKPH utgir tidsskriftet Kraftverk, med dikt og kortprosa to ganger årlig.
I tillegg utgis en billedkatalog annethvert år, i en felles trykt utgave med tidsskriftet. KKPH nettgalleri viser ulike utstillinger og musikk på nett utgis med ujevne mellomrom. 

Kunst, kultur og psykisk helse har egne nettsider www.kkph.no

Pris

Prisen for deltakelse på kurs, workshops og enkelte arrangement varierer. Les mer her.

Kriterier og vilkår

Kurs og workshops er antallsbegrenset og krever påmelding. Bidrag til tidsskrift, billedkatalog og musikk på nett vurderes av ulike redaksjoner.
Søknad om utstillingsplass på KKPH nettgalleri vurderes av kurator og gallerist.

Om søknadsprosessen

Kontakt Kunst, kultur og psykisk helse ved
Bergenhus og Årstad kulturkontor

Tlf: 55 56 92 10
E-post: KKPH@bergen.kommune.no

Postadresse:
Neumanns gate 1
5015 BERGEN

Besøksadresse:
Neumanns gate 1
Vis i kart

Kurs og workshops er antallsbegrenset og krever påmelding.

Søknadsfrist

Fortløpende

Har du spørsmål?

Kontakt Bergenhus og Årstad kulturkontor

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1

Telefonen betjenes fra 09:00 til 15:00.