Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har inngått en avtale med Helse Bergen om bruk av bassenglokalene i Energisenteret for barn og unge (EBU) og i Gamle Hovedbygg på Haukeland Univeritetssjukehus. Bassengtilbudet er på dagtid.

 

 

 

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Målgruppe er mennesker med utviklingshemming, funksjonsnedsettelse, samt barn og unge som har behov for tilrettelegging og oppfølging.  

Om søknadsprosessen

Skoler og andre avdelinger i Bergen kommune med deltakere i relevante målgrupper i alderen opp til 25 år, kan sende inn ønske om ukentlig tid i bassengene.

Tildelt tid i EBU vil bli revurdert hvert halvår, med innpass i august og januar. Ved ledig kapasitet i ønsket tidsrom kan man få innpass direkte. Tid i Gamle hovedbygg vil bli vurdert fortløpende.

Bergen kommune vil, under forutsetning av ledig kapasitet i sin leide bassengtid, vurdere muligheten for å legge til rette for utleie av bassengtid til andre brukergrupper.

Henvendelser og spørsmål angående tilrettelagt bassengtilbud rettes til: Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett v/ Idrettsservice (TLF 55 56 24 80) postmottak.idrettsservice@bergen.kommune.no 

Henvendelser om tilrettelegging og hjelpemidler i bassengene rettes til: Byrådsavdeling for helse- og omsorg v/ Eileen Langedal eileen.langedal@bergen.kommune.no       

Terapibassenget i Gamle hovedbygg leies ut til ulike pasientorganisasjoner på ettermiddag/kveld. Henvendelser om leie av basseng i Gamle Hovedbygg på ettermiddag/kveld rettes til : liv.marit.moerkve.holst@helse-bergen.no

Søknad sendes til

postmottak.idrettsservice@bergen.kommune.no 

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsservice

Vis i kart

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 114

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.