Gå tilbake til:
Du er her:

Friidrettsanlegg

Det er 15 utendørs- og 3 innendørsanlegg i Bergen kommune. Noen anlegg har kunststoffdekke og noen har grusdekke. 

Oversikt over friidrettsanlegg i Bergen kommune.

Pris

Det er gratis å bruke kommunale idrettsanlegg for idrettslag i Bergen kommune, tilsluttet Norges Idrettsforbund, innenfor vedtatte regler og fastsatte rammetider.

For stevner, turneringer og kamper som ikke er en del av region/ krets, eller forbund sitt offisielle serie-, cup- eller stevneprogram gjelder leiepriser for kommunale idrettsanlegg.

Kriterier og vilkår

Anleggene er først og fremst forbeholdt idrettslag i Bergen kommune. I tillegg benyttes anleggene av kommunale og fylkeskommunale skoler på dagtid. Utendørsanleggene kan ved ledig kapasitet benyttes til egenorganisert aktivitet.

Gjeldende utleieregler: Administrasjons- og utleiereglement for kommunale idrettsanlegg.

Om søknadsprosessen

Søk ved å sende epost til idrettsrådet. Søknadsfrist er 1. mars. Idrettslag som søker vil få svar fra Idrettsrådet i midten av august.

Etter 1. september kan idrettslagene søke om eventuell ledig tid.

Søknadsfrist

  • Søknadsfrist: 1. mars.

Søknad sendes til

Søknad om fast treningstid og terminfestede arrangement: epost til Idrettsrådet i Bergen

Enkeltstående arrangement/treningstid: 
postmottak.idrettsservice@bergen.kommune.no 

Klagemulighet

Klageinstans vedrørende treningstid: Styret i Idrettsrådet i Bergen.

Klageinstans vedrørende arrangementstid: Idrettsservice

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsservice

Vis i kart

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 114

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.