Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettslag og andre grupper kan søke om tid i hallene til enkeltarrangement. Gå inn på AktivBy. Søknadene behandles fortløpende.

Se oversikt over idrettshaller

Idrettslag kan også søke om fast treningstid og terminfestede arrangementer i idrettshaller.

Om søknadsprosessen

For å finne ledige tider må du søke frem ønsket idrettshall i AktivBy. Finn deretter ledig tid i kalenderen og klikk på "Ny søknad".

Klagemulighet

Klageinstans: Idrettsservice

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsservice

Vis i kart

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 114

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.