Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettslag kan søke Idrettsrådet i Bergen om fast tid til trening og arrangementer i idrettshallene i Bergen kommune.
Søknadsfrist er 1. mars.

se oversikt over idrettshaller.

Idrettslag og grupper kan også søke om bruk av idrettshaller til enkeltarrangement.

Pris

Det er gratis å bruke kommunale idrettsanlegg for idrettslag i Bergen kommune, tilsluttet Norges Idrettsforbund, innenfor vedtatte regler og fastsatte rammetider.

For stevner, turneringer og kamper som ikke er en del av region/ krets, eller forbund sitt offisielle serie-, cup- eller stevneprogram gjelder leiepriser for kommunale idrettsanlegg.

Om søknadsprosessen

Søk ved å sende epost til idrettsrådet. Søknadsfrist er 1. mars. Idrettslag som søker vil få svar fra Idrettsrådet i midten av august.

Etter 1. september kan idrettslagene søke om eventuell ledig tid.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars.

Søknad sendes til

Klagemulighet

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsservice

Vis i kart

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 114

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.