Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming

Idrettsservice gir muligheter for idrettslig aktivitet gjennom faste tilbud og gjennom arrangement som arrangeres gjennom hele året. Tilbudene er spredt rundt i de forskjellige bydelene. Aktivitetene er tilrettelagt slik at flest mulig av brukergruppen kan delta. Noen av tilbudene har aldersgrense for deltagelse. I Bergen kommune gies det tilbud om aktiviteter som fotball, håndball, boccia, svømming, bowling, aerobic, klatring, friidrett, KulTur, aktivitetsleir (sommer), vinteraktiviteter på Kvamskogen, skøytedager, idrettsdager og Aktive dager på Garnes for spesialklasser. Aktivitetene er enten organisert gjennom lokale idrettslag eller gjennom Idrettsservice.

Pris

Ulike priser på medlemskap/kontingent. Noen tilbud er også gratis å delta på.

Kriterier og vilkår

For å delta må en følge de retningslinjer hver aktivitet har. Det kan være alt fra kontingent og medlemsskap til interne regler.

Om søknadsprosessen

Oversikt over idrettsaktiviteter og kontaktpersoner:

På Idrettsservice sine nettsider blir de ulike aktivitetene omtalt. På Hordaland idrettskrets sine nettsider finnes også informasjon om ulike aktiviteter. For informasjon om kulturaktiviteter ta kontakt med det lokale kulturkontoret.

Tiltakene annonseres på kommunens nettsider og i avisene.

Søknadsfrist

Kontinuerlig

Saksbehandling

14 dager

Saksbehandlingstid

14 dager

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsservice

Vis i kart

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 114

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.