Gå tilbake til:
Du er her:

Byarkivet har tilsynsmyndighet for arkivlokalene i Bergen kommune og håndhever arkivloven og arkivforskriften innen kommunen. Vi gir råd om hvordan enhetene kan utforme og drive sine arkivlokaler for å overholde forskriftene. Private er ikke bundet av forskriftene, men ved henvendelser gir vi råd om hvordan arkivlokaler kan utformes for å sikre arkivene best mulig.

Når det oppstår skader på arkivsaker, for eksempel vannskader, brannskader eller annet, gir vi råd om hvordan skadene skal behandles for å ha minst mulig varig betydning.

Pris

Rådgivning til kommunal sektor er gratis. Begrenset rådgivning til private er gratis, men ved mer omfattende oppgaver avtales pris.

Om søknadsprosessen

For å bestille eller få flere opplysninger, kontakt:

Bergen Byarkiv,
Kalfarveien 82,
5018 Bergen
tlf. 55 56 62 83

post.byarkivet@bergen.kommune.no


Ved akutte problemer, kontakt: 

Avdelingsleder for depot og katalog,
Knut Geelmuyden 

Tlf. 414 39 919
knut.geelmuyden@bergen.kommune.no


Avdelingsleder for privatarkiv og oppdragsvirksomhet,
Terje Haram

Tlf. 909 45 045
terje.haram@bergen.kommune.no 

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen byarkiv

Vis i kart

Besøksadresse:
Kalfarveien 82 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.