Gå tilbake til:
Du er her:

Har du arkiver som du vil oppbevare på en trygg måte? Byarkivet tar i mot arkiver som skal bevares for fremtiden. Her kan bedrifter, organisasjoner og privatpersoner oppbevare sine arkiver. Ved byarkivet skal Bergen kommunes virksomheter avlevere sine arkiver. Vi har sikre lokaler og gode oppbevaringsmetoder for alle typer medium, som papir og protokoller, foto, kart og tegninger, samt elektronisk skapt dokumentasjon. 

Vi skiller mellom offentlige arkiver, som etter arkivlov og arkivforskrift har plikt til å avlevere sine arkiver til arkivdepot, og private arkiver, dvs. arkiver skapt av private bedrifter, organisasjoner eller personer, som ikke har plikt til å avlevere sine arkiver.

Avlevering av arkiver til depot
For offentlige arkiver vil rutinene omkring avlevering være ulike for elektroniske arkiver og papirarkiver.

Offentlige arkiver skapt i Bergen kommune, har avleveringsplikt til Bergen Byarkiv. Arkivsaker som ikke lenger trengs i den daglige forvaltning i kommunens administrasjoner, institusjoner og bedrifter skal avleveres til byarkivet i ordnet og merket stand. Dette gjelder også arkivene til kommunale arkivskapere som opphører med sin virksomhet. Bergen Byarkiv gir veiledning til de som ønsker å avlevere sine arkiver.

Byarkivet har utarbeidet rutiner for å få implementert løsninger for overføring av bevaringsverdig materiale til depot. Se retningslinjer. Byarkivet skal være involvert i alle prosesser som innebærer anskaffelse eller avslutning av arkivsystemer med bevaringsverdig arkivinformasjon.

Arkiver etter bedrifter, organisasjoner og privatpersoner
Byarkivet ønsker at hele bysamfunnet i Bergen skal være best mulig dokumentert. Det er en viktig kulturoppgave å sikre arkivene til private bedrifter, organisasjoner, foreninger og privatpersoner. Arkivene belyser byens og omegnens mangfold innen nærings- og organisasjonsliv. Bergen Bystyre har gitt Bergen Byarkiv i oppdrag å ta vare på slike privatarkiv. Dersom du selv har, eller kjenner til slikt materiale, ønsker vi at du tar kontakt med oss. Ved rydding av hus finner en ofte dokumenter, protokoller, brev, foto, filmer etc. Ikke kast dette før du har snakket med oss.

Spørsmål omkring privatarkiver avgjøres i samråd med arkiveier, som har full råderett over sitt arkiv. Vi skiller mellom avlevering, dvs. overføring av eiendoms- og disposisjonsrett til arkivet, og deponering, hvor arkiveiers rettigheter ikke endres.

Pris

Pris for tjenesten ved offentlige arkiver:
Rådgiving og veiledning innen vanlige nivåer er gratis. Kostnaden ved oppbevaring av arkivene etter avlevering er også gratis. Alle andre kostnader ved avlevering av offentlige arkiver skal belastes den kommunale enhet som har ansvaret for arkivet.

Innbinding av kommunalt arkivmateriale skal utføres av kommunens bokbinderverksted ved Bergen Byarkiv. Innbindingsoppdragene utføres etter satser som fastsettes av byarkivaren. Kostnadene belastes arkivskaper/avleverende instans. Priser.
 

Pris for tjenesten ved arkiver etter privat virksomhet:
Begrenset rådgiving til privat sektor er gratis, men ved mer omfattende oppgaver, ordning og deponering eller avlevering kan avtales pris. Tjenesten er subsidiert av Bergen kommune. Se også ArkiVest.

Om søknadsprosessen

Om offentlige papirarkiver o.l.:
Avdeling for depot og katalog ved Bergen Byarkiv,

Om offentlige elektroniske arkiver:
Avdeling for moderne arkiver ved Bergen Byarkiv,

Om arkiver etter privat virksomhet:
Avdeling for privatarkiv og oppdragsvirksomhet ved Bergen Byarkiv,

post.byarkivet@bergen.kommune.no
Tlf. 55 56 62 83
 

Lover og retningslinjer

Bergen Byarkivs retningslinjer for avlevering og oppbevaring av arkiver

Forskrifter
Arkivforskriften

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen byarkiv

Vis i kart

Besøksadresse:
Kalfarveien 82 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.