Gå tilbake til:
Du er her:

Arkivdanning

Du kan få kurs og veiledning i arkivdanning og arkivdanningsrutiner ved Bergen Byarkiv. Arkivdanning vil si det samme som produksjon av arkiv, og du vil få kunnskap om hvilke prosesser som fører til at arkiver blir skapt. 

Arkivdanningen skal skape gode rutiner fra et dokument blir opprettet i en sak og til saken er ferdig behandlet og avsluttet. Krav til arkivdanning skal sikre både hva som bevares og hvordan. Arkivdanning bidrar til effektivisering av virksomhetens dokumenthåndtering samt sikring av informasjon og informasjonsflyt.

For at arkivdanningsrutinene skal ha en verdi i nåtid og framtid, må de være dokumenterte. Dette vil gi både dagens og ettertidens brukere av arkivet en best mulig forståelse av hvordan arkivet har blitt til. En korrekt oppbygning av arkivene er også en forutsetning for gjenfinning av informasjon, og skal således sikre autentisk og verifiserbar dokumentasjon, samt enkel tilgjengelighet i nåtid og framtid. 

Selv om dokumentproduksjonen i dag hovedsakelig foregår elektronisk, er det få av kommunens datasystemer som er godkjent for fullelektronisk lagring. De fleste må derfor fremdeles ha et papirarkiv. Målsetningen er at kommunens saksbehandling og arkivdanning skal bli fullelektronisk. 

Pris

 Etter avtale.

Om søknadsprosessen

Bergen kommune har en arkivplan som fortløpende er under redigering og bearbeidelse. Arkivplanen beskriver hvordan kommunen er organisert og hvordan arkivansvaret er fordelt. Arkivplanen sier videre hvilke arkivdanningsrutiner som skal følges, som journalføring m.m. Enkelte virksomheter har sine egne rutiner spesifisert i denne arkivplanen.

Ved å ta kontakt med Avdeling for moderne arkiver ved Bergen Byarkiv, post.byarkivet@bergen.kommune.no, kan byarkivets personale bidra til hjelp i arkivdanningsspørsmål. 

Søknad sendes til

Kontaktinformasjon for kurs i arkivproduksjon: 
Avdeling for moderne arkiver ved Bergen Byarkiv, post.byarkivet@bergen.kommune.no.

Lover og retningslinjer

For arkiver etter offentlig virksomhet er krav til arkivdanning nedfelt i arkivlov med forskrifter. Bestemmelsene stiller krav både til måten arkivmaterialet dannes og hvordan det skal behandles.

Forskrifter
Arkivforskriften

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen byarkiv

Vis i kart

Besøksadresse:
Kalfarveien 82 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.