Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen Byarkiv er depot for arkiver fra kommunale avdelinger, etater og institusjoner. Med depotansvaret følger også oppgaven med å forvalte disse arkivene på en forskriftsmessig måte. Arkivene skal være tilgjengelige for kommunens innbyggere, for kommunen selv og for andre interesserte, og vi er bindeleddet mellom forvaltningen og publikum. 

En oversikt over arkivet er et krav arkivloven, arkivforskriftene og byarkivet stiller til kommunale enheter som planlegger å avlevere. Kommunale enheter kan velge om de vil forberede avlevering selv ved bl.a. å utarbeide oversikter selv, eller om de vil bestille denne tjenesten av oss.

På oppdrag for kommunale enheter ordner vi arkiver slik at arkivene blir tilgjengeliggjort for publikum. Å ordne et arkiv innebærer i korthet ut på å systematisere og katalogisere de bestanddelene et arkiv normalt består av. I de fleste tilfellene kreves det også en grovordning, ompakking og konservering. Også innbinding av bestemte arkivobjekter anses som en del av ordningen.

Så langt det lar seg gjøre, ordner vi alle arkiver etter «proveniensprinsippet». Dette prinsippet innebærer at vi strukturerer arkivet tilnærmet slik arkivskaper selv har planlagt og faktisk har strukturert sitt arkiv. 

I noe mindre målestokk ordner også byarkivet arkiver etter avviklede private bedrifter og foreninger. Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen utfører imidlertid slike tjenester på oppdrag fra private bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

Pris

Prisen på ordningstjenester varierer naturligvis med størrelse og arkivets beskaffenhet. Enkelte typer arkivmateriale krever en mer detaljert beskrivelse. Dette gjelder i særlig grad saksarkiv, personalmapper, klientmapper og beboermapper. 

Kriterier og vilkår

Kommunale virksomheter plikter å avlevere sine avsluttede arkivsaker til Bergen Byarkiv. Svært mange avleveringer skyldes plassmangel hos virksomhetene. De må avlevere sitt eldste materiale for selv å få plass til deres nyere arkiver. I tillegg kommer en avlevering i stand fordi virksomheten skal flytte, legges ned eller skal fusjoneres med andre enheter. I tillegg planlegger kommunen å flytte alle ikke aktive arkiver og bortsettingsarkiver fra enhetene til byarkivet for å oppfylle arkivforskriftens nye strenge krav til kvalitet på arkivrom.

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med byarkivet,
tlf. 55 56 62 83, post.byarkivet@bergen.kommune.no

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen byarkiv

Vis i kart

Besøksadresse:
Kalfarveien 82 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.