Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har mobil scene til utleie.

Når scenen er rigget er den ca. 7,20 m dyp og 7,5 m bred. Ved full rigg vil høyden være ca 4,20 fra scenegulv til oppunder tak. Det er med trapp til scenen, og denne kan plasseres bak, fra en av sidene bak, eller framme.

Dersom scenen skal stå oppslått til dagen etter, kreves det vakthold ved scenen i den perioden den står rigget og ikke er i bruk. Opprigging tar ca 1,5 t, det samme gjelder nedrigging.

Pris

Dagleie er satt til kr. 9.450,- eks. mva.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

Senest 1 uke før arrangementet finner sted

Søknad sendes til

Bergen kommune, Bymiljøetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.