Gå tilbake til:
Du er her:

Enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å vise film mot betaling i Bergen kommune må søke om konsesjon.
Konsesjon kan tildeles for inntil 5 år, og konsesjonshaver må søke om eventuell forlengelse innen seks måneder før konsesjonen utløper.
Søknad om kinokonsesjon leveres på søknadsskjema, og søknader behandles av Byrådet.

Pris

Tjenesten er gratis.

Om søknadsprosessen

Søknad om kinokonsesjon leveres på søknadsskjema, og søknader behandles av Byrådet.
For spørsmål og veiledning kontakt Seksjon for kunst og kultur tlf. 55 56 58 78,
eller send e-post til kultur@bergen.kommune.no

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Løpende behandling.

Søknad sendes til

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring
Seksjon for kunst og kultur
Postboks 7700
5020 Bergen

eller på e-post til postmottak: klima.kultur.naring@bergen.kommune.no