Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturlokaler i bydelene skal bidra til vitale nærmiljø og etablering av nye kulturtilbud.
Barn, ungdom, mennesker med utviklingshemming, eldre, frivillige lag og organisasjoner er prioriterte grupper ved bruk av bydelenes kulturlokaler.

Følgende lokaler omfattes av tjenesten:

Arna og Åsane

Bergenhus og Årstad

 Fana og Ytrebygda


Fyllingsdalen og Laksevåg

Pris

Alle kulturlokaler er gratis å leie for frivillige lag og organisasjoner.

Kriterier og vilkår

Bergen kommune sine lokale kulturkontor drifter kommunens kulturlokaler etter gjeldende retningslinjer.

Kriterier og vilkår for hvert enkelt lokale finner du i Aktiv By

Om søknadsprosessen

For informasjon om booking og bestilling av lokaler gå til Aktiv By:


For andre henvendelser kontakt ditt lokale kulturkontor

Arna og Åsane kulturkontor:

Bergenhus og Årstad kulturkontor

Fana og Ytrebygda kulturkontor

Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor

Søknadsfrist

Fortløpende for sporadisk leie, med påregning av saksbehandlingstid.

Det er mulig å inngå faste leieavtaler. Avtal da dette direkte med ditt lokale kulturkontor.

Søknad sendes til