Gå tilbake til:
Du er her:

Pris

Alle lokaler er gratis å låne for frivillige lag og organisasjoner.

Kriterier og vilkår

Bergen kommune sine lokale kulturkontor drifter kommunens kulturlokaler etter gjeldende retningslinjer. Utlån av skoler administreres av den enkelte skole.

Kriterier og vilkår for hvert enkelt lokale finner du i Aktiv By

Om søknadsprosessen

For informasjon om booking og bestilling av lokaler gå til Aktiv By:


For andre henvendelser kontakt ditt lokale kulturkontor

Arna og Åsane kulturkontor:

Bergenhus og Årstad kulturkontor

Fana og Ytrebygda kulturkontor

Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor

Søknadsfrist

Fortløpende for sporadisk leie, med påregning av saksbehandlingstid.

Det er mulig å inngå faste leieavtaler. Avtal da dette direkte med ditt lokale kulturkontor.

Søknad sendes til