Gå tilbake til:
Du er her:

Den kulturelle bæremeisen (DKB) er et ledd i Bergen kommunes kunst- og kultursatsing på barn og unge. Leder: Greta Evjen.

DKB arbeider innenfor det profesjonelle kunstmiljøet med å utvikle gode kunstmøter for barn.
Prosjektet har en todelt profil. Barna skal møte kunsten på de profesjonelle kunstarenaene, og kunstnere skal jobbe i utvalgte barnehager med å skape kunst sammen med barna.

Lenke til Barnas kulturhus sine nettsider.