Gå tilbake til:
Du er her:

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Siden 2001 har Bergen kommune hatt ansvar for programmering av tilbudet i bergensskolen. Et av hovedmålene for DKS Bergen er at byen og byens kulturelle ressurser skal nyttes i skolens undervisning og at elevene skal være aktive deltakere i byens kulturliv og kjent med byens kulturarenaer. Et tett samarbeid mellom skole og byens kunstmiljøer gir ny kompetanse om hva god kunst for barn kan være. Det gir mulighet til å utvikle deltakende formidlingsformer, der elevene både møter kunstnere ute i klassen og den profesjonelle kunsten i institusjonen/på kunstarenaen.

Aktører, både institusjoner, grupper og enkeltutøvere, fra byens kunst- og kulturliv som ønsker å være del av tilbudet i DKS Bergen kan melde inn programtilbud. Innmeldingsfrist er 1. desember for tilbud til påfølgende skoleår.

Pris


De fleste tilbudene finansieres av Den kulturelle skolesekken og er gratis for skolene.

På nettsiden Den kulturelle skolesekken presenteres kunst og kulturtilbud til skolene i Bergen.

Om søknadsprosessen

På nettsiden Den kulturelle skolesekken presenteres kunst og kulturtilbud til skolene i Bergen. Nettsiden formidler et mangfold av programmer og tilbud. Det er aktørene og de som tilbyr som selv legger ut informasjonen. Nettsiden er også et bestillingsverktøy der hver enkelt lærer via e-post bestiller plass på de ulike programmene.

For aktører som ønsker å være med i Den kulturelle skolesekken er frist for å sende inn programtilbud 1. desember. Søknaden vil da gjelde for kommende skoleår.

E-post: anlaug.ersland@bergen.kommune.no