Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturskolen er en del av det offentlige, lovfestede skoletilbudet. Alle skoler som ønsker det, kan søke samarbeid med kulturskolen. Kulturskolen bistår grunnskolen i praktisk kunstfaglig rådgivning og bistand i kunstfaglige grunnskoleprosjekter. Det samarbeides også om gjennomføring av kunstfaglig undervisning for elever innenfor grunnskolens kjernetid så vel som i SFO-tid.
Kulturskolen kan også tilby lærere i grunnskolen praktisk kunstfaglig rådgivning og bistand.

  • Samarbeid med grunnskolene og SFO om gjennomføring av kunstfaglig undervisning for elever på grunnskolen innenfor ordinær skole - og SFO tid.
  • Utvikle kunstfaglige tilbud spesielt beregnet på barnehager.
  • Tilby prosjektbistand etter konkret bestilling fra skolen.
  • Samarbeide om lærere til musikk, sang, dans, teater og visuelle kunstfag etter bestilling fra skolen.

Målgruppe
Elever i skole, barnehager og andre institusjoner og brukere/beboere på institusjoner

Pris

Hovedregel der skolen/barnehagen/institusjonen kjøper undrvisningstjenester hos kulturskolen: Kostpris.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

1. april hvert år.

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen kulturskole

Vis i kart

Besøksadresse:
Strømgaten 19 - Vi holder åpent fra 08:15 til 15:15.

Telefonen betjenes fra 08:15 til 15:15.

Beslektede tjenester