Gå tilbake til:
Du er her:

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

Pris

De fleste tilbudene finansieres av Den kulturelle skolesekken og er gratis for skolene.

På nettsiden Den kulturelle skolesekken presenteres kunst og kulturtilbud til skolene i Bergen.

Om søknadsprosessen

På nettsiden Den kulturelle skolesekken presenteres kunst og kulturtilbud til skolene i Bergen. Nettsiden formidler et mangfold av programmer og tilbud. Det er aktørene og de som tilbyr som selv legger ut informasjonen. Nettsiden er også et bestillingsverktøy der hver enkelt lærer via e-post bestiller plass på de ulike programmene.

For aktører som ønsker å være med i Den kulturelle skolesekken, se mer informasjon og søknadsskjema eller kan ta kontakt med sekretariatet. Frist for å sende inn tilbud på programmer er 1. desember og vil da gjelde for kommende skoleår.

Lenke til Barnas kulturhus sine nettsider.

E-post til Barnas kulturhus: barnaskulturhus@bergen.kommune.no