Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har fire lokale kulturkontor.

Kulturkontorene samarbeider med lokale lag og foreninger om kulturtilbud for barn, unge, seniorer og mennesker med utviklingshemming.

Utleie av lokaler til frivillig kulturliv er en viktig oppgave for kulturkontorene, i tillegg til veiledning av lag, organisasjoner og enkeltpersoner.

Kontakt Kulturkontoret i din bydel:
Arna og Åsane kulturkontor
Bergenhus og Årstad kulturkontor
Fana og Ytrebygda kulturkontor
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor

Pris

Kulturkontorene har som målsetting å tilby publikum rimelige kulturopplevelser.

For utleiepriser, se Aktiv By