Gå tilbake til:
Du er her:

Den kulturelle spaserstokken

Bergens kulturelle spaserstokk (BKS) er en byomfattende ordning som, i regi av profesjonelle tilbydere, tilbyr kulturopplevelser til eldre i Bergen.

Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet. Tiltaket retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmiljø.

BKS inngår i den nasjonale satsingen "Den kulturelle spaserstokken" og er en tverrfaglig satsing med samarbeid mellom helsefaglig og kulturfaglig kompetanse og ressurser. Det stilles krav om kunstnerisk / kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet til bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre.

Mottakersteder pr i dag er i stor grad syke- og aldershjem, og samlingssteder for beboere av service- og omsorgsboliger, trygdeboliger og eldreboliger. Enkelte forestillinger og tilbud foregår også på lokale arenaer utenom de faste mottakerstedene.

Pris

Tjenesten er gratis for mottakeren

Om søknadsprosessen

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med :
Ann Christin Jenssen 
ann.jenssen@bergen.kommune.no 
Tlf. 55 56 96 01.

Utøvere som ønsker å bidra i Spaserstokken finner søknadsskjema under tjenestebeskrivelsen, Tilskudd til profesjonell kunst og kultur

Har du spørsmål?

Kontakt Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor

Vis i kart

Besøksadresse:
Håsteins gate 3 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:30.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.