Gå tilbake til:
Du er her:

(tidligere FIKS Stimuleringsmidler

STIMULERINGMIDLER TIL AKTIVITETSTILTAK
Formålet med ordningen er å stimulere til økt aktivitet i nærmiljøet og bidra til økt aktivitet for unike grupper som ellers ikke ville hatt et aktivitetstilbud. 
Idrett- og friluftsorganisasjoner kan søke om stimuleringsmidler inntil kr 30000.

Det kan søkes om stimuleringsmidler til følgende aktivitetstiltak:

FAMILIEARRANGEMENTER -NÆRMILJØSATSING 
(søknadsbeløp: kr 0 -30000)

OPPSTARTSMIDLER NYE AKTIVITETSTILBUD -NÆRMILJØSATSING 
(søknadsbeløp: kr 0 -10000)

AKTIVITETSTILTAK FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 
(søknadsbeløp: kr 0 - 20000)

Kriterier og vilkår

Søker må være et idrettslag, en idrettsorganisasjon eller friluftsorganisasjon, med et eget organisasjonsnummer. Søker må være hjemmehørende i Bergen og tiltakene skal primært være for befolkningen i Bergen.

Målgruppe for ordningen: Barn, ungdommer, flerkulturelle, utviklingshemmede og funksjonshemmede.

Øvrige kriterier og vilkår står beskrevet i søknadsskjemaet.

Om søknadsprosessen

Bergen kommune, Idrettsservice, benytter elektronisk søknadsordning. De fleste av kommunen sine tilskudsordninger finnes i tilskuddsportalen.

Velg aktuelt søknadsskjema i tilskuddsportalen. Søknader er først registrert når søker mottar bekreftelse på e-post.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende.

Søknad sendes til

Søknadene sendes elektronisk.

Saksbehandling

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Søknader er offentlige. Alle søknader vil behandles i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. Søknaden behandles administrativt.

Saksbehandlingstid

Søkere kan forvente svar innen 4 uker. Svar på søknaden sendes til e-post adressen som er oppgitt i søknaden.

Klagemulighet

Som søker har mottaker i følge forvaltningsloven § 29 rett til å klage på vedtak man ikke er enig i. Klagen må rettes til Bergen kommune ved Idrettsservice innen 3 uker etter at dere har mottatt svaret, til epost: fiks.bergen@bergen.kommune.no. Klagen behandles av Idrettssjef. 

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsservice

Vis i kart

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 114

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.