Gå tilbake til:
Du er her:

Stipend og priser er en ordning som skal gi en anerkjennelse til: 

  • Toppidrettsutøvere
  • Idrettstalenter
  • Idrettslag 
  • Trenere/ledere/dommere
  • Unge trenere/ledere under 25 år
  • Årets ildsjel
  • Årets utøver
  • Årets hederspris

Ordningen skal bidra til at utøvere fra Bergen får gode forutsetninger for å bo, trene og ta utdannelsen sin i Bergen.
I tillegg skal stipendet/prisen gi stimulans og muligheter for videreutvikling.

De som tildeles stipend eller pris skal primært representere en idrettslag fra Bergen og/eller være fra Bergen og representere byen på en god måte.

Kriterier og vilkår

Ved tildeling vektlegges ulike kriterier utifra hvilket stipend eller pris man søker på. Se de enkelt stipendene/prisene.

Om søknadsprosessen

Søknader mottas kun gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen kan saksbehandler for ordningen kontaktes per mail eller telefon.

Saksbehandler for ordningen: Frode Karlsen, tlf: 55565789/95082258, e-post: frode.karlsen@bergen.kommune.no

Søkere vil automatisk motta bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsskjema legges som regel ut ca. 4 uker før søknadsfrist. Søknadsfrist for ordningen er 15.oktober.

Saksbehandling

Idrettsseksjonen forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Saksbehandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling påvirkes av at søker har lagt inn alle opplysninger/dokumentasjon i henhold til kriterier for ordningen. Videre vil det gis et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan besvares innen 1 måned. 

Klagemulighet

Søkere har i følge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage legges frem.

Søker har rett til å klage på vedtak man ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er 3 uker etter at svar på søknad er mottatt. Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.