Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordningen skal gi støtte til bruk, drift og vedlikehold av egne eller andre private idrettsanlegg / lokaler.Utgiftene det kan søkes refusjon om skal være utgifter som forløp i tidsrommet 01.januar t.o.m 31. desember foregående år. 

Det kan også søkes om tilskudd til planlegging, prosjektering og bygging av private idrettsanlegg.

Søknadsfrist for ordningen er 1.april.

Kriterier og vilkår

Søkere må velge kategori A eller B og /eller C. Kategori A og B gjelder søkere som søker refusjon for bruk, drift og vedlikehold av egne eller private anlegg. Kategoriene differensieres i prosentvis fordeling av grunnlaget. Dette fordi det er variasjon i behov og tilgang på kommunale idrettsanlegg. I kategori C prioriteres søknadene. Kategori C er for de som søker tilskudd til planlegging, prosjektering og bygging av private idrettsanlegg.

For nærmere beskrivelse av kriteriene under de ulike kategoriene les beskrivelsen i tilskuddsportalen.

Om søknadsprosessen

Søknader mottas kun gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen kan saksbehandler for ordningen kontaktes per mail eller telefon.

Saksbehandler for ordningen: Nina Iren Øverberg, tlf: 55565798/94500392, e-post: nina.overberg@bergen.kommune.no

Søkere vil automatisk motta bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom man ikke mottar e-post er ikke søkanden sendt inn. 

Søknadsfrist

Søknadsskjema legges ut 1 måned før søknadsfrist. Søknadsfrist for ordningen er 1.april.

Saksbehandling

Idrettsseksjonen forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Saksbehandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling påvirkes av at søker har lagt inn alle opplysninger/dokumentasjon i henhold til kriterier for ordningen. Videre vil det gis et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom søknaden ikke kan besvares innen 1 måned.

Klagemulighet

Søkere har i følge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage legges frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak man ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er 3 uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt . Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.