Gå tilbake til:
Du er her:

Tippemidler

Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål. Hordaland fylkeskommune har det videre ansvar for kommunene innenfor Hordaland fylkes grenser. Bergen kommune har ansvar for videreforvaltning av midlene ut til lag og organisasjoner tilhørende Bergen kommune, herunder behandling av søknader og regnskapsoppfølging.

Kriterier og vilkår

1) Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og/eller det offentlige skal ha kontroll med eierforhold og drift.

2) Det skal ikke gjøres økonomiske utdelinger(utbytte etc.) til eierne.

3) Et eventuellt overskudd skal tilkomme idrettslige formål.

4) Ved oppløsning/avvikling skal formuen tilkomme idrettslige formål.

Om søknadsprosessen

Se på nettsiden: www.anleggsregisteret.no . Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett på epost: ronny.lockert@bergen.kommune.no tlf: 55 56 57 97 eller birgitte.roksund@bergen.kommune.no tlf: 55 56 57 26 

Søknadsfrist

Nye søknader leveres etter 1.oktober 2017, da nytt system er innført.

Søknad sendes til

Elektronisk søknadsskjema. Se www.anleggsregisteret.no, der finner du lenke til skjemaet.

Husk at alle anlegg skal ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før det søkes om spillemidler. Man må også motta et anleggsnummer av Bergen kommune før søknaden kan sendes inn.

Saksbehandling

Deretter kommunal saksbehandling, fylkeskommunal saksbehandling og statlig saksbehandling. Svar til søker foreligger fra Hordaland fylkeskommune innen utløpet av juni året etter søknaden er sendt inn.

Lover og retningslinjer

https://www.anleggsregisteret.no herunder "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.