Gå tilbake til:
Du er her:

Tatovering og piercing kan overføre smittsomme sykdommer til personer ved stikk eller kutt, eller ved kontakt med beskadiget hud eller slimhinne. Dette kan skje via instrumenter til flergangsbruk når disse ikke er tilfredsstillende rengjort og desinfisert. Hudinfeksjoner kan oppstå ved hardhendt behandling eller ved uhell og når det stikkes hull i huden.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie, tatoverings og hulltakingsvirksomhet mv. stiller krav om at tatoverings- og hulltakingsvirksomhet bare skal foregå i godkjente lokaler. Den som eier eller driver slik virksomhet er ansvarlig for at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstilende måte for å forebygge infeksjoner og hindre overføring av smittsomme sykdommer. 
Avd. for miljørettet helsevern fører jevnlig tilsyn med disse virksomhetene. Tilsyn gjøres ved at representanter for avdelingen drar på befaring. De kan gi pålegg til eieren om å rette opp forhold som ikke er tilfredsstillende. Hvis forholdet ikke rettes opp har etaten anledning til å gi tvangsmulkt evt. trekke godkjenning eller stenge.