Gå tilbake til:
Du er her:

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

  • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
  • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
  • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Prøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om permanent salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Gebyret for prøveavleggelse må betales ved fremmøte. Kun kortbetaling med bankaxept. Vi tar ikke kredittkort eller kontanter.

Kriterier og vilkår

Når du avlegger kunnskapsprøven kan du benytte Ordbok (fremmedspråklig-norsk).

Om søknadsprosessen

Kommunen vil legge til rette for at de kan ta kunnskapsprøven. Opplysninger om kunnskapskrav til kunnskapsprøven og søknadsskjema får du i kommunen. På dagen for prøveavleggelse må du ta med gyldig legitimasjon m/ bilde og kopi av kvittering som viser at gebyret for prøveavleggelsen er betalt.

I Bergen kommune kan kunnskapsprøven avlegges ved Kontor for skjenkesaker. Vi holder til i Strandgaten 5, 5. etg.

Prøven kan avlegges tirsdager og onsdager kl. 09:00 eller/og kl.13:00

Påmelding skjer per. email til skjenkesaker@bergen.kommune.no

Saksbehandling

Ved bestått prøve utsteder Kontor for skjenkesaker et bevis på at du oppfyller det kunnskapskravet som alkoholloven setter til styrer/ stedfortreder.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet, men de kan ta prøven om igjen. Det må betales gebyr for hvert forsøk på prøveavleggelse.

Lover og retningslinjer

Se alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve.

VINN selger læremateriell til kunnskapsprøven. Hvis du vil kjøpe læremateriellet klikker du her.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Kontor for skjenkesaker

Vis i kart

Besøksadresse:
Strandgaten 5 - Vi holder åpent fra 07:45 til 15:00.
Åpen til 14:00 fredager.