Gå tilbake til:
Du er her:

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles samme krav som ved første gangs utstedelse. 

Kriterier og vilkår

Du må ha gjennomført et kurs og bestått eksamen, for å kunne få autorisasjonsbevis.

Den som kjøper eller bruker plantevernmidler, har selv ansvar for å ha gyldig bevis, og for å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler.

Om søknadsprosessen

Norsk landbruksrådgiving Vest SA arrangerer kurs i Hordaland og Sogn og Fjordane. Se nettsiden:https://vest.nlr.no/ 

Du kan også ta nettbasert autorisasjonskurs dersom du skal fornye beviset ditt. Sjekk Mattilsynet sin nettside for mer informasjon om dette: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_bruk_av_plantevernmidler/

Søknadsfrist

Meld fra til Etat for landbruk når du har avlagt eksamen og har yrkesmessig behov for autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler.

Lover og retningslinjer

Mattilsynet har ansvaret for ordningen med krav til autorisasjonsbevis. Oppgavene med å holde kurs og eksamen er delegert til kommunen og Fylkesmannen.

Les mer om regelverket på Mattilsynet sin nettside:https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_bruk_av_plantevernmidler/#regelverk 

 

 

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for landbruk

Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 19

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.