Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune ønsker å stimulere til dyrking av spiselige vekster i byrom, i parker og på ledig areal i nærheten av bomiljøer. Målet er å øke innbyggernes kunnskaper om matproduksjon, og legge til rette for en grønnere by, gode nabomiljøer og attraktive møteplasser som kan gi muligheter til aktiviteter på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet. 
Bystyret har bevilget kr. 252 000,- til ordningen i 2019.

Kriterier og vilkår

Målgrupper: Lag, foreninger, institusjoner, borettslag og sameier som ønsker å ta i bruk arealer til dyrking av spiselige vekster/nyttevekster eller birøkt i byen. Sjekk i parsellhagehåndboken på nettsiden vår hvordan du organiserer et lag, og gjør avtale om leie av areal.
Du må bo i Bergen og ha et organisasjonsnummer for å kunne søke. Kommunen vil prioritere bruken av midlene til felles dyrkingsprosjekter, f.eks. etablering av parsellhager, og til tiltak for barn og unge.

Om søknadsprosessen

Det kan gis tilskudd til: 
- utstyr som plantekasser, jord, frø, planter, bærbusker og frukttrær, birøkt i byen
- kurs i dyrking og bruk  av matvekster/nyttevekster/birøkt
- etablering av parsellhage
- dyrking i takhager
- dyrking i felles byhager

Du må beskrive dyrkingsprosjektet ditt og lage et budsjett. Søknad sendes via tilskuddsportalen til Bergen kommune. Du må levere en rapport til kommunen for bruken av tilskuddet.
Tilskuddsmidler som ikke brukes opp, blir krevd tilbakebetalt.

Søknadsfrist

Søknadsfrist i 2019 er 1. mars,

Søknad sendes til

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for landbruk

Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 19

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.