Gå tilbake til:
Du er her:

Alle lokaler hvor det skal foregå tatovering eller piercing skal være godkjent. Dette gjelder all kosmetisk behandling som penetrerer huden, også for eksempel frisørsalonger som tar hull i ørene med ørepistol, og makeup-salonger som utfører permanent makeup, microblading eller microneedling. 

Miljørettet helsevern godkjenner og fører tilsyn med disse lokalene. Lokalene skal være godkjent før oppstart, og deretter fører vi tilsyn annethvert år. Formålet er å unngå at kunder og ansatte blir smittet av blodoverførbare sykdommer, og redusere sannsynligheten for alvorlige hudinfeksjoner. Du som søker har rett til svar på søknaden din innen tre måneder.

For tilsyn med tatoveringsblekk, ta kontakt med Mattilsynet.

Hvordan søker jeg om godkjenning?

Du søker ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema. Det er ett søknadsskjema for tatoveringsvirksomheter (gjelder uansett teknikk, og også for scarification) og ett for hulltakingsvirksomheter (gjelder også «pistol»). Skal dere gjøre begge deler i lokalene må dere fylle ut begge skjemaene.

Etter at vi har mottatt søknaden får dere svar innen tre uker om når vi kan komme på tilsyn. På tilsynet ser vi på lokalene, utstyret og de skriftlige rutinene. Noen uker etter tilsynet får dere en rapport som beskriver hva vi fant under tilsynet, og et forhåndsvarsel om lokalene vil bli godkjent eller ikke. 

Når skal jeg søke?
Søk godkjenning av lokalene i god tid før oppstart i nye lokaler. Søknadsprosessen tar noe tid og du kan ikke drive i lokaler som ikke er godkjent. Man må søke på ny dersom virksomheten bytter eier. Dersom lokalene bygges om eller gjennomgår større ominnredninger må man også søke på nytt.

Er det firmaet eller kunstneren som skal søke?
Det er lokalene som blir godkjent, ikke den enkelte kunstner. Vanligvis er det firmaet som søker, men kunstneren er ansvarlig for bare å drive i lokaler som er godkjent. Studioet trenger ikke å søke på ny dersom for eksempel man får en ny ansatt eller det kommer en gjestetatovør, så lenge dere følger de samme rutinene for å forhindre smitte. 

Hva kontrolleres på et godkjenningstilsyn?
Vi kontrollerer blant annet at lokalene er bygget og innredet slik at det er lett å holde rent. Vi ser etter at virksomheten bruker utstyr som forhindrer smittespredning, som for eksempel autoklave til sterilisering og engangsutstyr der det er nødvendig. Vi sjekker at utstyret oppbevares slik at det ikke blir forurenset før det skal brukes. Vi kontroller at virksomheten har gode rutiner for blant annet rengjøring, desinfisering og sterilisering av utstyr, håndhygiene for ansatte og kunder, rengjøring av lokalene og håndtering av smittefarlig avfall.