Gå tilbake til:
Du er her:

Rottesertifikat

Rederier som har skip i utenlandsfart plitker å ha gyldig hygienesertifikat for sine skip.  Sertifikater for hygienekontroll omfatter hele den hygieniske standarden på skipet som kan ha betydning for smitteoverføring, som matvarer, drikkevann, badebassenger og avfallshåndtering.

Avd. for miljørettet helsevern foretar inspeksjon på skipene og utsteder hygienesertifikat på stedet. Dersom skipet ikke tilfredsstiller de hygieniske kravene, krever avdelingen at nødvendige tiltak gjennomføres.

Pris

Rederiene må betale avgift for kontroll og utsteding av sertifikat.

Kriterier og vilkår

Hygienesertifikatet er gyldig i 6 måneder.

Om søknadsprosessen

Den som ønsker hygienesertifikat for skip, kan kontakte Avdeling for miljørettet helsevern i Etat for helsetjenester som kommer på befaring.