Gå tilbake til:
Du er her:

Klimamidler

Tilskudd til klima- og miljøtiltak i Bergen kommune skal medvirke til miljøvennlig og bærekraftig utvikling i Bergen, i tråd med Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan Grønn strategi.

Søknadsfrist: 15. oktober 2018
 

Kriterier og vilkår

Prosjekter som støtter opp under målene i Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan vil bli prioritert. Det gis ikke støtte til prosjekter eller tiltak som Enova gir støtte til. Enova gir støtte til energitiltak i eksisterende eller nye bygg.

Se under Finansiering på www.enova.no

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

Neste søknadsrunde har frist 1. februar 2019. Det vil være mulig å legge inn søknad fra 1. januar 2019.

 

Saksbehandlingstid

Tildelinger fra kommunens klima- og miljøfond avgjøres av byrådet. Det tas sikte på at tildelingen er klar før sommerferien. Støtte til prosjekter utbetales etter at det er mottatt rapport som viser at omsøkte tiltak er gjennomført.

Har du spørsmål?

Kontakt Klimaseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 19 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:45.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:45.