Gå tilbake til:
Du er her:

Klimamidler

Tilskudd til klima- og miljøtiltak i Bergen kommune skal medvirke til miljøvennlig og bærekraftig utvikling i Bergen, i tråd med Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan Grønn strategi.

Søknadsfrist: Årlig

Kriterier og vilkår

Prosjekter som støtter opp under målene i Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan vil bli prioritert. Det gis ikke støtte til prosjekter eller tiltak som Enova gir støtte til. Enova gir støtte til energitiltak i eksisterende eller nye bygg.

Se under Finansiering på www.enova.no

Støtte til prosjekter utbetales etter at det er mottatt rapport som viser at omsøkte tiltak er gjennomført.

Tildelinger fra kommunens klima- og miljøfond avgjøres av byrådet.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

15. juni 2016.

Søknad sendes til

klima.kultur.naring@bergen.kommune.no

Har du spørsmål?

Kontakt Klimaseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 19 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:45.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:45.