Gå tilbake til:
Du er her:

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. 

Avdeling for miljørettet helsevern fører tilsyn med at radon blir målt i skoler og barnehager. I private boliger og utleieboliger har huseier selv ansvar for å måle og gjennomføre tiltak dersom radonkonsentrasjonen er for høy. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. 

Slik måler du radon:

·    Mål radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. 

·    Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. 

·    Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Du finner et firma ved å søke på internett. Typisk koster to sporfilmer 400-600 kroner, men prisene varierer. Sporfilmer kan du få tilsendt i posten, og du plasserer de ut selv. 

·    Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer, måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles. 
Les mer om radonmåling på Statens Stråleverns nettsider: 

Tiltak dersom du har for høye radonnivå:
Har du over 100 Bq/m3 i boligen din, anbefales det å gjøre tiltak. Vi anbefaler da at du tar kontakt med en radonrådgiver. Du må selv finne et firma som kan hjelpe deg ved å søke på internett.

Pris

Kommunens tjeneste om radonveiledning er gratis, men selve sporfilmene må kjøpes via firmaer/private laboratorier.

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med Avdeling for Miljørettet Helsevern ved Helsevernenheten for informasjon.

Relatert informasjon