Gå tilbake til:
Du er her:


Ved mistanke om sykdom på grunn av dårlig inneklima kan Etat for helsetjenester foreta en befaring av boligen for å gjøre en vurdering av forholdene. Dette kan gi grunnlag for å påvise eventuell sammenheng mellom inneklima og sykdom, slik at korrigerende tiltak kan settes i verk.

Dersom man mistenker at man blir syk som følge av boligen man bor i, bør man ta dette opp med huseier først. Husleieloven definerer retter og plikter for utleier og leier. Inneklimatekniske problemer kan, dersom leietaker selv ikke er skyld i problemet, oppfattes som en mangel.

Husleietvistutvalget (HTU) tilbyr parter i boligleieforhold behandling av husleietvister.
 

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Etat for helsetjenester har utarbeidet et skjema til bruk i saker der sykdom kan ha sin årsak i dårlig inneklima. Leietaker må, sammen med fastlege, fylle ut skjemaet.

Relatert informasjon