Gå tilbake til:
Du er her:
Vrakpant på eldre ildsteder

Vrakpantordningen er et tilskudd, som innbyggerne i Bergen kommune kan søke på for å skifte ut et eldre ikke rentbrennende ildsted. Tilbudet er et virkemiddel for å bidra til bedre luftkvalitet og økt brannsikkerhet.

I budsjettet er det for 2017 satt av til sammen 4 millioner kroner til panteordningen.

Det er Bergen brannvesen som administrerer ordningen.

Kriterier og vilkår

Kriterier

  • Bare de som har et ildsted som ikke er rentbrennende kan delta (ildsteder som åpne peiser, oljefyrte ildsteder og vedovner installert før 1998).
  • Ordningen gjelder i hele Bergen kommune.
  • En vrakpant er på 5 000 kroner per utskiftet ildsted.
  • De første 780 blir tildelt vrakpant.
  • Du må fylle ut elektronisk søknadsskjema.
  • På søknadsskjema må du fylle ut om du bytter til rentbrennende ildsted, varmepumpe, fjernvarme eller solcellepanel.

Frister

Tilbudet gjelder kun ildsteder som blir skiftet ut etter 06.02.2017.

Ildstedet må være skiftet med et rentbrennende ildsted eller annen miljøvennlig oppvarming og du må sende all dokumentasjon 31.05.2017.

Tilbudet bortfaller dersom du ikke har skiftet ut illstedet innen fristen. Da overføres tilbudet til andre etter en prioritert venteliste og med frist for å skifte ut og sende dokumentasjon innen 30. september 2017. Dette tilbudet bortfaller dersom utskiftningen ikke er gjennomført innen denne datoen og overføres til andre etter en prioritert venteliste med frist for å skifte ut og sende dokumentasjon innen 8.12.2017.

Dokumentasjon

Etter at ildstedet er tatt ut og levert til forhandler eller hos miljøstasjon, sender du kopi av verdibrevet til Bergen brannvesen sammen med:

  • Pantebevis for utskiftet og innlevert ildsted
  • Kontrollerklæring signert av kvalifisert montør (ved montering av nytt ildsted
  • Dokumentasjon og kvittering på ny miljøvennlig oppvarming (ved montering av varmepumpe, solcellepanel eller fjernvarme)

I tillegg til dette må melding om installasjon av ildsted sendes til Bergen brannvesen via e-skjema straks ildstedet er montert.

Om søknadsprosessen

Fyll ut elektronisk søknadsskjema «Søknad om vrakpant på ildsted»

Skjemaet vil bare være tilgjengelig så lenge ordningen er gjeldende.

Vrakpant på eldre ildsteder