Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan når som helst slippe hunden din løs i hundeluftegården ved Tveitevannet, på Tennebekk eller ved Liavatnet i Åsane. Les mer om detaljer under kriterier og vilkår.

Du kan melde feil eller mangler ved hundeluftegården til vår feilmeldingstjeneste.

Kriterier og vilkår

Når du bruker hundeluftegården må du sørge for at:

  • du har kontroll over hunden din
  • båndet i slusen er av før du slipper hunden din  inn
  • portene til luftegården er lukket
  • tisper med løpetid og agressive hunder ikke slipper inn
  • at du ikke overlater hunden til seg selv
  • du fjerner bosset etter din egen hund

Bergen kommune har ikke ansvar for skader som oppstår ved bruk hundeluftegården
hundelovens § 27.

Lover og retningslinjer

I Bergen gjelder en egen forskrift om båndtvang m.m. for hund, fastsatt av bystyret med hjemmel i hundeloven.

Forskriften utvider båndtvangen og gjelder hele året. Formålet med forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, ivareta sikkerheten og forebygge konflikter mellom interessene til hundeiere og interessene til allmenheten for øvrig. 

§ 4 i forskriften gjelder områder som har båndtvang hele året. Forskriften definerer en sentrumssone i § 2, hvor det aldri er tillatt for hunder å gå løs.

I offentlige parker utenfor sentrumssonen kan hunder ikke gå løs mellom kl. 07.30 og 20.00.

Forskriftens § 8 sier at kommunen etter skriftlig begrunnet søknad kan dispensere fra forskriftens bestemmelser.

Dersom du ønsker å søke om dispensasjon tilskriver du Bymiljøetaten ved Park og veidriftsavdelingen, som vil gi svar på søknaden din.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.