Gå tilbake til:
Du er her:

I store deler av Bergen kommune er det båndtvang hele året. På enkelte områder er gjelder båndtvang kun deler av året. 

Ønsker du å slippe hunden din løs, kan du benytte Bergen kommunes tre hundeluftegårder hele året. Du finner disse ved Tveitevannet, på Tennebekk eller ved Liavatnet i Åsane. 

Retningslinjer for hundegårdene finner du under avsnittet "kriterier og vilkår".

Du kan melde feil eller mangler ved hundeluftegårdene til vår feilmeldingstjeneste.

Hvilket ansvar har jeg som hundeeier? Båndtvang i Bergen

Som hundeeier i Bergen kommune er du ansvarlig for å følge forskrift om utvidet båndtvang fastsatt av bystyret med hjemmel i hundeloven. I store deler av Bergen kommune er det båndtvang hele året, og formålet med forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, ivareta sikkerheten, og forebygge konflikter mellom interessene til hundeeiere og offentligheten.  

Følgende steder i Bergen har båndtvang hele året:  

 • i sentrumssonen 
 • i alle offentlige parker utenfor sentrumssonen mellom kl. 07:30 og kl. 20:00 
 • på alle offentlige kirkegårder, gravplasser og urnelunder 
 • på alle anlegg for idrett og sport der det er skiltet med båndtvang 
 • på opparbeidede turveier som har leir- og rasteplasser og skiltede turstier i følgende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Myrdalsvannet, Tennebekk, Bjørnevatnet, Løvstien, Hellefjellet, Landåsfjellet, strekningen Svarteviksdemningen-Tarlebø og områdene rundt Store Lungegårdsvann 

Følgende steder har båndtvang deler av året:

 • På offentlig tilrettelagte badeplasser skal hunder holdes i bånd mellom 1. april og 20. august.
 • I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober.
 • I følgende lysløyper er det båndtvang i den perioden lysløypene kan brukes til skigåing: Fløyen, Totland, Frotveit, Hjortland og Gullbotn.

Se unntak for båndtvang i Forskrif om båndtvang i Bergen kommune

Spesielt om opphold ved skoler, barnehager og lekeplasser  

Når du er på tur med hunden din gjennom lekeplasser, skoler eller barnehager må hunden alltid være i bånd. Det er aldri lov å oppholde seg på et slikt område med hund (selv om den er i bånd), men du kan gå gjennom plassen. Det vil si at hunder i bånd kan følge sin eier på tur gjennom eksempelvis en skolegård hvor det er naturlig. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at barn skal oppleve det som trygt å leke i disse områdene.  

Dersom lekeplassen, barnehagen eller skolegården er inngjerdet og kun har én port, har du ikke lov til å gå inn med hund. Dette følger av paragraf 3 i forskriften om båndtvang. Unntaket er hvis plassen har en naturlig gjennomgang, altså at den har en utgang i tillegg til inngang. 

Kriterier og vilkår

Når du bruker hundeluftegården må du sørge for at:

 • du har kontroll over hunden din
 • båndet i slusen er av før du slipper hunden din  inn
 • portene til luftegården er lukket
 • tisper med løpetid og agressive hunder ikke slipper inn
 • at du ikke overlater hunden til seg selv
 • du fjerner bosset etter din egen hund

Bergen kommune har ikke ansvar for skader som oppstår ved bruk hundeluftegården
hundelovens § 27.

Lover og retningslinjer

I Bergen gjelder en egen forskrift om båndtvang m.m. for hund, fastsatt av bystyret med hjemmel i hundeloven.

Forskriften utvider båndtvangen og gjelder hele året. Formålet med forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, ivareta sikkerheten og forebygge konflikter mellom interessene til hundeiere og interessene til allmenheten for øvrig. 

§ 4 i forskriften gjelder områder som har båndtvang hele året. Forskriften definerer en sentrumssone i § 2, hvor det aldri er tillatt for hunder å gå løs.

I offentlige parker utenfor sentrumssonen kan hunder ikke gå løs mellom kl. 07.30 og 20.00.

Forskriftens § 8 sier at kommunen etter skriftlig begrunnet søknad kan dispensere fra forskriftens bestemmelser.

Dersom du ønsker å søke om dispensasjon tilskriver du Bymiljøetaten ved Park og veidriftsavdelingen, som vil gi svar på søknaden din.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Onsdag 17. april er det stengt i skranken, men åpent på telefon frem til kl. 12.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.

Relatert informasjon